BLOG: Automatyczna zmiana i korekta numeracji w Księdze Kliniecznej – GABINET WETERYNARYJNY GOLD

Z punktu widzenia lekarza, prowadzącego dokumentacje wyłącznie w formie papierowej ( czyli nie używającego programu GABINET WETERYNARYJNY GOLD ), pomyłka w numeracji JEST PROBLEMEM.  Korekta, wymaga bowiem poświecenia czasu na przepisywanie dokumentu  i to nie jednego !. Numer pozycji księgi klinicznej pojawia się także, dodatkowo  w ewidencji obrotu lekiem. A na skreślenia i poprawki, każdy kontrolujący urzędnik patrzy podejrzliwie.

W przypadku programu komputerowego – sprawa przedstawia się inaczej. Numer w księdze klinicznej – pozornie ważny – sprowadzony jest do zmiennej, o randze nie wyższej niż np. różnica w słowach : ” sie” i „się” .

Relacyjne bazy danych z zapisanymi informacjami poprzez powiązania ze sobą sprawiają, że zmiana numeru w księdze klinicznej – powoduje zmiany w innych dokumentach.

Program oferuje następujące narzędzia dla korekty i zmiany numeracji:

 1. Automatyczne sprawdzanie w momencie nowego badania i możliwość korekty na etapie wprowadzania danych.
 2. ZAWSZE można ręcznie, nie zwracając uwagi na monity aplikacji wpisać własny numer.
 3. Można ZBIORCZO przenumerować  CAŁY ROK np. od numeru 1 – kolejno (opcja RAPORTY – KSIEGA KLINICZNA – podając zakres dat)
Opcja druga oznacza także, że od NOWEGO ROKU można ponownie nadać numer 1 i system będzie liczył nadając następnej wizycie numer 2, 3, etc.  Można też pozostawić naliczanie numeracji w sposób ciągły, czyli pozwolić, aby nadawane numery były kontynuacją poprzedniego roku.

Poniżej szczegółowe informacje o zmianach i korektach numeracji w programie GABINET WETERYNARYJNY GOLD.

 

Numerowanie kolejnych wizyt w Księdze Klinicznej jest wykonywane przez program GABINET WETERYNARYJNY GOLD automatycznie, ale z możliwością zmiany numeru przez Użytkownika.

Program czuwa nad numeracją - GABINET WETERYNARYJNY GOLD

Program czuwa nad numeracją - GABINET WETERYNARYJNY GOLD

PRZYKŁAD:  Podczas dopisywania nowego badania, program proponuje numer 85.  Jednak z jakichś względów, Użytkownik chce, aby numer miał wartość 87. Prosimy zwrócić uwagę na na dwie rzeczy na rysunku.  Pod zmienianym numerem znajduje się informacja słowna o kolejnym numerze (85) proponowanym przez system. Użytkownik zmienił numer na inny (87) i w momencie wyboru przycisku ZAPISZ pojawił się komunikat wymagający zaakceptowania (lub nie) numeru który nie jest kolejny (czyli 87 zamiast kolejnego 85).

 • Jeżeli wybierzemy przycisk TAK – program skoryguje nasz zapis i PRZYWRÓCI numer 85 (proponowany przez system).
 • Jeżeli wybierzemy przycisk NIE – korekty nie będzie i pozostanie ręcznie wprowadzony numer 87.
Należy pamiętać, że wpisanie nowego numeru (87) spowoduje zmianę liczenia i następny numer PROPONOWANY przez program będzie miał wartość 88 itd.

Zmiany numeru można dokonać:

 • Numeracja przed przeliczaniem GABINET WETERYNARYJNY GOLD

  Numeracja przed przeliczaniem GABINET WETERYNARYJNY GOLD

  dla pojedynczego wpisu – w trakcie jego tworzenia DOPISZ  (badanie w opcji leczenia)

 • dla pojedynczego wpisu – w trakcie jego modyfikacji POPRAW  (badanie w opcji leczenia)
 • dla wszystkich wpisów w ciągu roku – w opcji RAPORT – KSIĘGA KLINICZNA.
W przypadku zmian, czy też ustawienia kolejnej numeracji dla wielu wpisów – w ciągu roku korzystamy z opcji RAPORT,  dla zakresu np. 1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013 i wybierając KSIĘGA KLINICZNA (zakres dat)
PRZYKŁAD – przeliczanie i korekta numeracji całego roku
 • Numeracja PO przeliczeniu GABINET WETERYNARYJNY GOLD

  Numeracja PO przeliczeniu GABINET WETERYNARYJNY GOLD

  Na rysunku widać, że pierwsze rekordy Księgi Klinicznej 2013 roku posiadają numeracje od 50.

 • Pragniemy je uporządkować, tak, aby zaczynały się od jeden (1).
 • Chcemy też, aby inne numery, które zostały omyłkowo nadane w ciągu roku i nie są kolejne zostały poprawione. Krótka: zależy nam, aby cała numeracja księgi w ciągu 2013 roku, zaczynająca się od „jeden” była chronologiczna, kolejna, czyli POPRAWNA.
W pola jak na rysunku wpisujemy przeliczany rok (2013) i numer od którego ustawią się zapisy. Czyli aby zapisy były od „jeden” (1) należy wpisać „jeden” (1). I wybieramy przycisk do przeliczania.
Należy podkreślić, że zmiana numeracji, powoduje też zmianę we wszystkich powiązanych rekordach i w efekcie w raportach (np. w obrocie lekami – gdzie wydanie produktu koreluje z rubryką dotycząca wpisu (numeru) księgi klinicznej. Tak więc właściwe jest po rocznej zmianie wykonanie nowych wydruków Księgi Klinicznej etc., aby zmiany wprowadzone w programie miały swoje odzwierciedlenie w dokumentacji papierowej. 
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.