BLOG: System kontroli stanów magazynu leków GABINET WETERYNARYJNY GOLD

Wbudowane systemy kontroli MAGAZYNU LEKÓW w programie GABINET WETERYNARYJNY GOLD

Magazyn leków w przychodni weterynaryjnej – to jeden z ważniejszych tematów dla lekarza i to nie tylko farmakologiczny .

(MAGAZYN LEKÓW opisywaliśmy już [tutaj])

Potencjalne problemy dotyczące leków, z jakimi się styka lekarz weterynarii wynikają z 3 faktów:

 • samego leczenia, a więc konieczności skompletowania niezbędnych leków.
 • ze względów formalnych – dystrybucja leków wymaga prowadzenia szeregu dokumentów:
  • √   remanentów – związanych z książka przychodów i rozchodów.
  • √   ewidencji VAT
  • √   dokumentu obrotu detalicznego lekiem
  • √   ewidencji zwierząt gospodarskich, szczepień i księgi klinicznej (małych) – gdzie wydane leki są wykazywane
  • √   innych zestawień (jak np. dla leków psychotropowych).
  • √   dokumentów utylizacji leków – o ile były wycofywane.
 • ze względów ekonomicznych. Zakup leków to produkt w magazynie mający realny wpływ na obliczanie zysku na koniec roku i płacone podatki. Nietrafione zakupy leków, to realna strata, a leki przeterminowane i utylizowane stanowią straty powiększają. Przychodnia weterynaryjna to FIRMA mająca przynosić zysk.
System kontroli stanu MAGAZYNU LEKÓW - GABINET WETERYNARYJNY GOLD

System kontroli stanu MAGAZYNU LEKÓW - GABINET WETERYNARYJNY GOLD

W Programie GABINET WETERYNARYJNY GOLD, magazyn leków został przez programistów potraktowany ze szczególną starannością.

System sprawdzania stanów leków w dostawie ( leki w przychodni rozliczane są dostawami) działa na 4 sposoby:

 • automatycznie (sprawdzane są stany w momencie uruchamiania programu, oraz w przypadku jakichkolwiek operacji na lekach).
 • w opcji SKLEPIK i LECZENIE pokazuje aktualne stany w każdej z dostaw.
 • pozwala Użytkownikowi, na wywołanie procedur sprawdzających błędy w wydaniu leków.
 • informuje w opcji LEKI w formie tekstu i graficznie (kolor czerwony) o błędach dla wybranego leku.
Jest oczywiste, że w wydawaniu leków, wcześniej , czy później pojawią się błędy. Użycie leku np. w sytuacji ekstremalnej (pomoc w wypadku) i wpisanie produktu z innej dostawy nie jest problemem, gdy istnieje taki program jak GABINET WETERYNARYJNY GOLD, oferujący narzędzia wychwytujące błędy i umożliwiające dokonywanie korekt. Ważne, że Użytkownik w każdej chwili ma dostęp do informacji na temat wadliwych wpisów w dokumentach i możliwość modyfikacji danych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.